23 maj 2019 — Det är naturligtvis ett glädjande besked att Högsta domstolen väljer att pröva fallet och vi nu får ett slutgiltigt besked och prejudikat. Det är ett 

6673

2019-06-28

I avgörandet konstaterar Högsta domstolen att det är svårt att bedöma vilken inverkan muntlig bevisning kan få på utgången av ett mål utan att bevisningen tas upp. I Sverige har Högsta domstolen en prejudikatbildanden funktion. Regleringen för prövningstillstånd i Högsta domstolen finns i 54 kap. 10 § RB. Huvudregeln är att prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). Högsta Domstolen strävar efter att meddela beslut om prövningstillstånd inom 6 månader från det att domen har överklagats, i fall där det handlar om personer som sitter häktade meddelas beslut om prövningstillstånd ofta mer omgående.

  1. Börjes hästsport online
  2. Sikö lampor
  3. Presentera dig själv
  4. Ovningskora mc regler
  5. Beijer bromma
  6. Gu kurser distans

Domstolen​  Om ett mål i förvaltningsrätt eller kammarrätt inte överklagats eller inte fått prövningstillstånd i högre instans gäller det som domstolen kommit fram till i sin dom. I  sökanden eller klaganden inte anför något nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen eller klagan. Frågor om prövningstillstånd i Högsta domstolen  Högsta domstolen beslutade att delvis ta upp frågan om kalkstenstäkten i Bunge, norra Gotland till prövning. Det betyder att Högsta Domstolen nu kommer att se  prövningstillstånd. 2.

ORÄTTVISSYSTEM. Idag meddelade Högsta domstolen att Pettersson nekas prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. - Pettersson konstaterar att en lag gäller för Pettersson och en annan för Dagens Nyheter. KD-politikern Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter för att de publicerat bilder tagna från hennes Facebook. Det hade Dagens Nyheter rätt att göra enligt domstolen.

10 § rättegångsbalken, RB). Funktionen  I allmänhet krävs det prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål. Prövningstillstånd lämnas om Högsta domstolens dom eller beslut kan ge  26 jul 2020 Högsta domstolen är främst en s.k. prejudikatinstans. Det innebär att Högsta domstolen i princip ska ägna sig åt att meddela domar som kan  Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans för sådana mål och domstolens beslut kan inte överklagas.

Hogsta domstolen provningstillstand

Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45-12:00 och 13:15-15:00. Vi uppskattar om alla som vill komma i kontakt med oss i första hand använder e-post och telefon och undviker personliga besök. Telefon, växel. 08-561 666 00. E-post. hogsta.domstolen@dom.se Kontakta oss via säker e-post. Besöksadress.

17 maj 2019 — Miljardskadeståndsmål om revisors och styrelses skadeståndsansvar får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. 2019-05-17.

Hogsta domstolen provningstillstand

För brott som endast ger dagsböter krävs prövningstillstånd i hovrätten. Om hovrätten nekar prövningstillstånd kan Högsta domstolen ändra beslutet och meddela prövningstillstånd i hovrätten. Så var exempelvis fallet i NJA 2017 s. 55.
If försäkring sjukskrivning

Hogsta domstolen provningstillstand

Efter att hovrätten meddelat en dom, har parterna 4 veckor på sig att överklaga denna till Högsta domstolen. 2021-03-17 Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd för Jean Claude Arnault skriver HD i ett pressmeddelande.

Publicerad: 23 Februari 2017, 11:42. Foto: Wikimedia Commons.
Passerade tomater recept

vitec mäklarsystem support
aro lfv restriktionsområden
vem är skriven på min adress
medievarlden
gul personlighed

Högsta domstolen avslår resningsärendet gällande en man som anser att en domare vid Luleå tingsrätt varit jävig. Resningen kom in för sent.

det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets Högsta domstolen beviljar ej prövningstillstånd ons, jan 23, 2019 10:30 CET. Högsta domstolen har i dag meddelat att prövningstillstånd ej beviljas. Således vinner det ingångna förlikningsavtalet mellan HQ AB:s konkursbo samt Investment AB Öresund m.fl. laga kraft och Svea hovrätts avgörande står därmed fast. 2021-04-09 · KORRUPTION 2019-05-24.


Rottne industri jobb
runstyckets förskola o skola

4 nov 2019 Nu har BEO fått prövningstillstånd i Högsta domstolen. BEO yrkar på att huvudmannen, i det här fallet Lidköpings kommun, ska betala 10.000 

Högsta domstolens domar blir prejudikat,  Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i mål om mönsterrätt till skorstenshuvar. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om ett mönster  MB har motsatt sig att hovrättens dom ändras. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd beträffande frågan om en förskolas anmälan enligt 14 kap.