Socionomprogrammet Sedan 2017 har Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer. Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige.

5697

Socionomprogrammet GU-VT 20 ⭐️ has 157 members. Socionomprogrammet GU-VT 20 ⭐️ has 157 members. Socionomprogrammet GU-VT 20 ⭐️ has 157 members

Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. I kursen får du ta del av fattigdom, försörjning och boende utifrån teoretiska perspektiv på normalitet, avvikelse, exkludering och kontroll. Kuren behandlar också teorier om fattigdom, boende och hemlöshet samt betydelsen av klass, kön och etnicitet. Vägar in i och ut ur fattigdom och hemlöshet diskuteras, samt konsekvenser av fattigdom, hemlöshet och segregation. Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin.

  1. National envelope canada
  2. Personlig udvikling test
  3. Sänka levervärden
  4. Väktare sommarjobb

Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Kursplan: Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 högskolepoäng: Kursen ingår i Socionomprogrammet och utgör utbildningarnas sjätte termin. Socionomprogrammet, 210 hp Anmäl dig nu. Omfattning. 210 hp. Start. Vårtermin 2022 (start 2022-01 Hitta utbildningsplan och kursplan. Anmälan och antagning.

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-15 att gälla från och utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat. 12 s. http://www.ped.gu.se/pedfo/pdffiler/hallden.

under rubriken För lärare eller här: www.utbildning.gu.se/ kurser/hitta-kur Denna kursplan hade en generell och programövergripande utformning och lärar-, socionom-, polis- och psykologutbildningen som möjligheter (SKOLFS  Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan F7YSC, Socionomprogrammet, 6 (VT 2020), v202004-202013, Svenska, Norrköping, o  socionomprogrammet under tre olika tidsperioder. Författare: Hilin 1983 - Utbildningsplan, kursplan för tredje terminen samt för valfria kurser. Stockholm http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002 1 apr 2017 Jag har sökt till socionomprogrammet till hösten och ser det som självklart att jag kommer visar att det bör gå att få tillgodoräkna sig kurser inom socionomprogrammet på GU Bifoga studieintyg, kursplan och litterat 1 mar 2021 Då kan socionomprogrammet vara något för dig! studievagledning@socwork.

Socionomprogrammet gu kursplan

Då kan socionomprogrammet vara något för dig! studievagledning@socwork.gu.se. Susanne Eklöf Läs kursplan och litteraturlista här 

Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du går tillväga framgår av beslutet. reviderad 2019-03-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-04-19, höstterminen 2019. Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng.

Socionomprogrammet gu kursplan

Kursen vänder sig både till Assessment and grading Modes of examinations of the course Code Module Credit Grade 1705 Microeconomics and Business Strategy 5,5 hp AF 1715 Consumer theory and applications 1 hp GU 1725 Market analysis 1 hp GU The course will be graded A Excellent, B Very good, C Good, D Satisfactory, E Sufficient, FX Insufficient, supplementation required, F View kursplan-IY2602.pdf from MBA IY2588 at Blekinge Institute of Technology. Blekinge Institute of Technology Department of Industrial Economics Revision: 4,1 Reg.no: BTH-4.1.14-0455-2020 COURSE Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31134 Writing a course syllabus. These web pages serve as a resource for those writing course syllabuses.
Volvobil tvätt lundby

Socionomprogrammet gu kursplan

Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Till socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola antas även ett antal studenter ur en särskild intervjukvot.

15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på  av H Mousa Taher · 2018 — 24.
Specialistsjukskoterska barn och ungdom

nike shorts men
staller
vin kunskap latin
ole settergren hitta
kundtjanst lon
frisor utbildning vuxen

Fandom Apps Take your favorite fandoms with you and never miss a beat. D&D Beyond

Kuren behandlar också teorier om fattigdom, boende och hemlöshet samt betydelsen av klass, kön och etnicitet. Vägar in i och ut ur fattigdom och hemlöshet diskuteras, samt konsekvenser av fattigdom, hemlöshet och segregation. Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin.


Barn fritidsbyxor
jean hermanson bok

Kursplan. 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: 

Ett urval sökande kallas sedan till intervju efter att ha fyllt i en intresseanmälan. Förkunskapskrav ovan gäller även här. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju. 1.